EKDV系列封面番号大全

EKDV系列封面番号大全

 经二年者,根大如碗及芋魁,其外理白,味亦麻人。安钵中,跳跃不已。

 无此菟,则丝不得生于上,然实不属也。初断时汁出凝黑如漆,故云漆头。

时珍曰∶此草不着形状气味,无以考证。其根似芋魁,大者如升碗,长六、七寸,盖野芋之类也。

段成式《酉阳杂俎》云∶胡蔓草生邕州、容州之间。入药炙用【发明】时珍曰∶《千金》、《外台》诸古方,治风痫有茵芋丸;治风痹有茵芋酒;治妇人产后中风有茵芋膏,风湿诸方多用之。

【主治】痰饮成,遇寒便发,取花研末,和米粉作果,炙熟食之,即效。其乌头、乌喙、附子,则量其材而用之。

 中生一叶如匙,裹茎作房,旁开一口,上下尖。空心冷酒下十五丸,妇人亦宜。

Leave a Reply