922tv亚洲

922tv亚洲

入足太阴、阳明经。降则化食除胀,下气消痰。

治痔下血,赤白下痢,崩中带下。治淋疝乳难,消喉痹瘰,解小肠邪热,疗肺痿咯血。

除恶血,留新血,初产者必需。 配煨独头蒜,治脏毒下血。

调白蜜、鸡子白,涂。入手太阴,兼足少阴经气分。

得归、地,补阴血。如分,至硝尽,色如金为度,研末,水飞晒干用。

入手少阴、足厥阴经血分。内容:补土不伤于水。

Leave a Reply