4480yy私人午夜一级毛片

4480yy私人午夜一级毛片

 璇玑,在天突下一寸陷中,仰而取之。寸口脉沉,胸中短气。

恶白敛;畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽、龟甲。阳纲期门少商劳宫主饮食不下。

冲门主寒气满腹中积疼淫泺。 尺脉上应寸口太迟者半日死。

各具偏胜兼色,为四时宜。颅息主痫喘不得息。

病患脐肿反出者,死。京门石关主脊反折。

大泉,在手掌后陷者中。曰∶尚书云∶土爰稼穑,稼穑作甘,言土以能生为性,而所生草木,唯稼穑最得土气之和,即拈以征土性,及土味耳。

Leave a Reply